Historiek

In vogelvlucht van 1961 tot nu…


In 1961 richtten enkele liefhebbers de Vereniging voor het Trammuseum (VETRAMU) op. Gezien de ‘verbussing’ van verschillende tramlijnen dreigden heel wat waardevolle voertuigen naar de sloper verwezen te worden. Reeds een jaar later werd het Buurtspoorwegmuseum in Schepdaal geopend, meteen een waardige plek om de toen nog beperkte collectie aan voertuigen in onder te brengen. In de jaren die daarop volgden werd de collectie vanzelfsprekend steeds groter….

De vereniging kreeg de kans om een tram- en autobusmuseum in de Antwerpse rand uit te bouwen. In het Fort V te Edegem opende in 1982 het Antwerps Tram- en Autobusmuseum (ATAM). In 1991 werd de vzw met dezelfde benaming opgericht. Ook hier groeide de collectie gestaag, zodat de vrije ruimte in de loods steeds beperkter werd. Tot in 1998 een andere locatie zich aandiende…

Tramloods Groenenhoek


In 1912 werd de tramloods Groenenhoek opgericht en in 1913 in gebruik genomen. Er konden tot 140 tweeassige rijtuigen in ondergebracht en gerangeerd worden. In 1965 werd de sporensituatie in de loods aangepast zodat de tramrijtuigen in lusvorm konden in- en uitrijden.Op 19 maart 1996 wordt de tramloods dan officieel beschermd als monument: 
‘(…) omwille van het algemeen belang, gevormd door de industrieel-archeologische waarde als een goed bewaard en vanuit illustratief oogpunt uitstekend voorbeeld van een tramremise (tramloods), geconcipieerd voor de Eerste Wereldoorlog en gebouwd in 1912 volgens de toenmalige technisch-organisatorische en architecturale opvattingen inzake bedrijfsgebouwen, in casu tramloodsen. Het is het enige bewaarde exemplaar van dit type gebouwen in Vlaanderen.’

Op 15 december 1997 stelt de verkeersdienst van De Lijn de tramloods definitief buiten gebruik. Op 21 oktober 1998 besluit de raad van bestuur van De Lijn om de tramloods Groenenhoek om te bouwen tot het Vlaams Tram- en Autobusmuseum.

In juli 2000 wordt de collectie van het voormalige Antwerps Tram- en Autobusmuseum van het Fort V in Edegem overgebracht naar het nieuwe museum in Berchem, en op 5 mei 2001 wordt het museum dan officieel geopend door Steve Stevaert, toenmalige vicepresident van de Vlaamse Regering en Vlaams Minister van Mobiliteit, Openbare werken en Energie.Op 30 oktober 2010 wordt besloten – gezien de slechte staat van het dak – om in afwachting van renovatie – het museum tijdelijk te sluiten voor het publiek. Volledig gerenoveerd en heringericht opent het museum opnieuw zijn deuren in 2019.


error: Content is protected !!